Over Zorggroep Aventura

Zorggroep Aventura ontstond in 2014 vanuit Stichting Aventura (2011). Ze heeft als doel om mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking een haalbaar perspectief in het leven te bieden.

We vinden de zelfredzaamheid van onze cliënten erg belangrijk en streven ernaar om dat aspect te behouden en te bevorderen. Daarnaast vinden we het recht op een volwaardige plaats in de samenleving essentieel. Daaraan moet iedereen zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen.

 

 

Om dit te bereiken, stemmen we onze hulpverlening af op de persoonlijke mogelijkheden en behoeften van elke individuele cliënt. Onze hulpverlening komt tot stand komt in samenspraak met de cliënt zelf. We voldoen daarbij aan de eisen van kwaliteit en efficiëntie en zorgen dat het resultaat van onze hulp is zichtbaar en meetbaar is.

Dat dit gewaardeerd wordt blijkt al jaren uit de periodieke cliënttevredenheidsonderzoeken die wij door een externe partij laten uitvoeren.

Onze missie

Iedereen heeft het recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van Zorggroep Aventura. Wij bieden mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking zorg en begeleiding, om zo zelfstandig mogelijk een eigen plek in de maatschappij te kunnen invullen. Daarbij gaan we enthousiast uit van de persoonlijke talenten en vaardigheden van onze cliënten.