Bestuur en Organisatie

 

Zorggroep Aventura wordt sinds november 2014 bestuurd door

Ron Booi

bestuurder

De aansturing van de zorgmedewerkers wordt sinds januari 2018 gedaan door

Sietske Dootjes

operationeel manager

Beleidsmatige ondersteuning bestuurder, raad van toezicht en kwaliteit wordt sinds mei 2016 gedaan door

Jolanda Bolt

bestuurssecretaris

Backoffice

Ina Maat

Cliëntenadviseur en Relatiebeheer

Jelly Jelsma

Directiesecretariaat

Kevin Vedder

Financiën

Lees meer

Kwaliteit en Veiligheid

Raad van Toezicht

Aventura Transparant

Algemene gegevens

Privacy