Cliëntenraad

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg heeft Aventura een Cliëntenraad ingesteld. Hierin hebben een aantal enthousiaste cliënten zitting om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Leden worden door de directeur voor een periode van maximaal twee perioden van drie jaar benoemd.

Wat doet de Cliëntenraad?

De leden komen vier tot zes keer per jaar samen met een onafhankelijk voorzitter om met elkaar op een laagdrempelige manier te bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan. Als signalen regelmatig terugkomen dan kan de directie besluiten om samen met het management te kijken of beleid veranderd moet worden.

Andersom werkt het ook: de directie kan op snelle en handige wijze nieuwtjes, wijzigingen en plannen onder de aandacht brengen van de cliëntenraad. Doordat deze cliëntenraad in het leven is geroepen, wil Zorggroep Aventura duidelijk laten zien dat zij haar cliënten serieus neemt en hen wil betrekken bij de organisatie.

Als je een advies hebt aan de cliëntenraad ter verbetering van de begeleiding van cliënten óf geïnteresseerd bent om lid te worden van de cliëntenraad, dan kun je hieronder contact opnemen met de voorzitter. Je kunt ook je begeleider vragen om contact op te nemen met het directiesecretariaat.

Neem contact op met de CR