Diensten

Zorgroep Aventura - Werkbank

Iedereen heeft het recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van Zorggroep Aventura. Wij bieden mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking zorg en begeleiding, om zo zelfstandig mogelijk een eigen plek in de maatschappij te kunnen invullen. Daarbij gaan we enthousiast uit van de persoonlijke talenten en vaardigheden van onze cliënten. Hieronder vindt u links naar de verschillende zorgvarianten die we aanbieden.

We voldoen aan de eisen van kwaliteit en efficiëntie en zorgen dat het resultaat van onze hulp zichtbaar en meetbaar is.

Lees meer