Algemene gegevens

Statutaire naam

Zorggroep Aventura

WTZi

Instellingsnummer: 12050.

Adres

Post- en bezoekadres: De Hemmen 93, 9205 AG Drachten

Bestuur

  1. R. Booi is bestuurder van Zorggroep Aventura. Zijn taak wordt gecontroleerd door een raad van toezicht bestaande uit een voorzitter en twee leden.

Beloningsbeleid

De bestuurder wordt beloond volgens de WNT-normen. Alle personeelsleden worden beloond conform de CAO VVT.

Jaarverslagen

Klik hier om de gedeponeerde jaarverslagen van Aventura op te vragen.