Trots op onze zorg

Diensten

Locaties

Over Aventura

Direct aanmelden

Zorggroep Aventura

Zorggroep Aventura heeft als doel om mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking een haalbaar perspectief in het leven te bieden.

Onze diensten waar we
trots op zijn

Ik wil graag meer informatie over één van de onderstaande diensten

Lukt het niet? Bel of mail gerust naar ons via onze contact mogelijkheden.

Waarom Zorggroep Aventura?

Iedereen heeft het recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van Zorggroep Aventura. Wij bieden mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking zorg en begeleiding, om zo zelfstandig mogelijk een eigen plek in de maatschappij te kunnen invullen. Daarbij gaan we enthousiast uit van de persoonlijke talenten en vaardigheden van onze cliënten.

Direct hulp nodig?

Heeft u direct hulp nodig om iemand geplaatst te krijgen of voor directe begeleiding?