Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa, en dus ook in Nederland, de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staan jouw wensen als cliënt centraal. Iedereen weet precies waar, wanneer en aan wie toestemming wordt gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast regelt deze wet hoe wij als Aventura met jouw gegevens om moeten gaan en hoe we daar helder over moeten communiceren.

Privacyverklaring

Het is belangrijk voor Aventura om op een zorgvuldige manier omgaan met je persoonsgegevens. We zorgen daarom dat we op dit vlak voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Binnen Aventura registreren we de volgende soorten gegevens:

  1. Algemene persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, emailadres, BSN, geslacht, geboortedatum, zorgverzekeraar, polisnummer)
  2. Gegevens uit voorgaande gezondheidsgeschiedenis
  3. Gegevens over actuele hulpbehoefte
  4. Gegevens van belang voor de uitvoering en kwaliteit van de hulpverlening.

Deze informatie wordt verkregen van jou als cliënt, de verwijzer, of behandelaar. We moeten die gegevens minimaal 15 jaar tot na beëindiging van de zorgovereenkomst bewaren. In geval van je overlijden is de datum van beëindiging van de zorgovereenkomst de datum van overlijden van de cliënt. Deze datum wordt opgenomen in onze administratie.

Gebruik cookies

Op deze website worden gegevens geregistreerd om te ontdekken welke pagina’s het meeste worden bezocht, welke pagina’s goede of minder goede informatie bevatten en welke pagina’s foutmeldingen geven. Met deze gegevens kunnen we de website verbeteren en aanpassen op de wensen van gebruikers. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen.

Google Analytics

Eén van de cookies die wordt geplaatst is een van Google Analytics, die voor ons rapportages maakt over hoe gebruikers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden gegevens voor Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Gebruik van Google Analytics uitschakelen 

Om je eigen privacy te beschermen kun je het gebruik van Google Analytics uitschakelen door op de link Google Analytics uitschakelen te klikken. Wanneer je op deze link klikt, wordt er een speciale ‘opt-out’ Cookie aangemaakt om te verhinderen dat uw gegevens nog langer worden gebruikt.

Je rechten

Als cliënt (of aangesteld vertegenwoordiger van een cliënt) heb je het recht om je dossier in te zien, een verzoek tot wijziging, vernietiging of dataportabiliteit te doen. Hiertoe kun je een verzoek indienen via de directie. Dit verzoek kan schriftelijk of per email via info@zorggroepaventura.nl worden ingediend. Aventura reageert binnen 4 weken met een besluit op je verzoek. Als een verzoek niet opgevolgd is, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Aventura of daarna een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de hand van een verzoek kan Aventura aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. Inzage van een dossier gebeurt na legitimatie, eventueel in aanwezigheid van een wettelijk vertegenwoordiger, op het hoofdkantoor van Aventura in aanwezigheid van een gegevensbeheerder.

Nieuwe ontwikkelingen

Zorggroep Aventura behoudt zich het recht om de tekst van dit privacy statement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer je onze website bezoekt. Een uitgebreidere versie kun je opvragen via de directie: info@zorggroepaventura.nl

Meer informatie

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) lees je op de website van de Rijksoverheid.