Wachttijd Aventura

Wij proberen de wachttijd voor nieuwe cliënten zo kort mogelijk te houden. Zo kunnen we ze zo snel mogelijk helpen, dat is ons uitgangspunt. Om dit zo snel mogelijk te laten verlopen hebben we uw hulp nodig!

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen en een intakegesprek te kunnen inplannen hebben we minimaal een diagnose nodig die niet ouder is dan twee jaar en een beschikking. Ook ontvangen we de aanmeldformulieren zo snel mogelijk van u retour.

Na de intake wordt de prioriteit van plaatsing bepaald in overleg met de directie van Aventura. Indien de wachttijd voor u te lang is, neem dan contact op met uw huisarts of vraag uw verzekering om wachtlijstbemiddeling. Bij spoed kunnen zij contact met ons opnemen en proberen wij u eerder te helpen. Dit kan dan een tijdelijke oplossing zijn.

Onze gemiddelde wachttijd is gemiddeld vijf weken van aanmelden tot intakegesprek. De totale wachttijd is tussen de veertien en zesentwintig weken, dit is afhankelijk van de zorgvraag en de beschikbare plaatsen.

Product Wachttijd tot zorg
Intakegesprek beschermd wonen (aanmeldwachttijd) 5 weken
Beschermd wonen (totale wachttijd) 26 weken
Dagbesteding, activering, toeleiding naar werk geen
Ambulante begeleiding 2 weken

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op. Wilt u een cliënt aanmelden, kijk dan hier.