Kwaliteit en Veiligheid

Kwaliteit en veiligheid is voor ons een belangrijk onderwerp. Binnen Aventura begeleiden wij onze cliënten op professionele en deskundige manier. Dit doen wij in een veilige en vertrouwde omgeving waarin we allemaal kunnen leren en ontwikkelen. Daarbij staat de kwaliteit van zorg en de veiligheid centraal.

De kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening begint bij de individuele professionaliteit van alle betrokken professionals. Onze medewerkers zijn goed en passend opgeleid. Daarnaast vinden we ervaring in het werk belangrijk zodat ze goed beslagen ten ijs komen. Zo kunnen zij professioneel handelen in de individuele situatie van en rondom een cliënt.

Risico’s

Daarbij hoort voortdurende aandacht voor het welbevinden van de cliënt in lichamelijk, sociaal en mentaal opzicht, in de omgeving waar het dagelijks leven zich afspeelt en adequaat omgaan met de risico’s die de cliënten op elk van die terreinen lopen. Risico’s kunnen echter nooit helemaal vermeden worden. Daarom nemen we samen met de cliënt de verantwoordelijkheid voor weloverwogen risico’s. Afspraken maken en nakomen is hierin essentieel voor zowel begeleider als cliënt. De directie is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en de daarbij behorende taken.

Als het mis gaat

Ondanks goede afspraken kan er toch iets mis gaan. Daarom registreren we incidenten en klachten en analyseren die periodiek. Dit doen we niet om een schuldige te bepalen, maar om te kijken wat wij kunnen verbeteren in onze aanpak zodat het de volgende keer goed kan gaan. Wij doen onderzoek naar ernstige incidenten en calamiteiten om hiervan te leren. De bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verbeteracties.

Kwaliteitshandboek

Binnen de organisatie hebben we alle afspraken vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Dit ondersteunt de medewerkers in hun dagelijks handelen. Denk hierbij aan het medicatiebeleid, het melden van incidenten of de afspraken voor personeel.

Toetsing kwaliteit

Sinds 2015 wordt Aventura elk jaar aan de hand van de HKZ-norm Gehandicaptenzorg getoetst. Eventuele onvolkomenheden worden direct opgepakt. De kwaliteitstoetsingen tonen altijd aan dat onze zorg voldoet aan de gestelde eisen en voorschriften. We laten dan ook graag zien aan de externe auditoren hoe trots we zijn op ons werk. Onze unieke zorg en begeleiding levert immers prachtige resultaten op.

In maart 2021 is Aventura succesvol gehercertificeerd op de HKZ-norm Gehandicaptenzorg 2015.