Forensische Begeleiding

Als je een maatregel van de rechter opgelegd hebt gekregen dan kun je terecht op onze locatie Servotel voor begeleiding en wonen. Op deze locatie is elke dag en nacht begeleiding en/of toezicht en dus altijd iemand bij wie je terecht kunt. Hiermee bieden we een setting die begeleiding en bescherming biedt.

Forensisch Wonen

Deze vorm van wonen is er voor jou als je (b.v. na veroordeling of detentie) zorg en ondersteuning opgelegd hebt gekregen om een zelfstandig(er) en stabiel leven op te bouwen. Doorgaans gaat dat om kwetsbare mensen met een psychische/psychiatrische -, verslavingsproblematiek en/of een (licht) verstandelijke beperking. We bieden rust, structuur én perspectief met als doel dat je niet (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie. We helpen je ook om opnieuw een plek in te nemen in de maatschappij.

Onze begeleiding

Onze forensische begeleiding is erop gericht om zo zelfstandig mogelijk een eigen plek in de maatschappij te kunnen invullen. Wij bieden een veilige en vertrouwde woonomgeving waarin je samen met de begeleider een zorgplan opstelt waarin je persoonlijke doelen beschreven staan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd. Daarbij werken we natuurlijk samen met de reclassering.

Dagbesteding

Mits dit voor jou mogelijk is, ga je overdag naar dagbesteding. Hier werk je aan ritme en structuur in je dag en versterk je je sociale vaardigheden. Dit kan op diverse manieren bij Aventura.

Meer weten / aanmelden?

Verwijzing naar Forensisch wonen bij Aventura wordt geregeld via de reclassering.

Meer lezen


Heb je vragen over ambulante begeleiding door Aventura, neem dan contact op met ons. Je kunt ons bellen op 0512-547099.