Maatregelen coronavirus bij Aventura

Gezien de nieuwste ontwikkelingen, neemt Aventura de volgende maatregelen om cliënten te beschermen tegen het corona-virus. Aventura volgt de richtlijnen zoals door het RIVM worden geadviseerd. Wij houden ons het recht voor om deze te aan te scherpen indien nodig. Dit zijn de maatregelen die wij op dit moment nemen:

  • De dagbestedingen zijn in een lagere bezetting en met in achtneming van de hygiënemaatregelen open. Er is een protocol ontwikkeld om de gezondheid van cliënten te beschermen.
  • Bezoek aan cliënten op onze woonlocaties is niet meer mogelijk zonder toestemming van de begeleiding. Wij houden ons voor wat betreft de aantallen bezoekers aan de landelijke maatregelen. Van hen worden naam en contactgegevens geregistreerd.
  • Koffiemomenten met cliënten worden tot nader orde afgezegd. Cliënten worden individueel op hun appartement begeleid.
  • Onze medewerkers zijn allemaal geïnstrueerd op het opmerkzaam zijn van ziektesymptomen bij cliënten en op het voeren van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
  • Ambulante cliënten worden voor het bezoek gebeld en gevraagd naar fysieke klachten. Bij verkoudheid, hoesten of koorts wordt er overgegaan op telefonisch contact.
  • Dagbestedingen zijn zoveel mogelijk open met inbegrip van de maatregelen. De medewerkers zien hierop toe.

Indien noodzakelijk zullen we de maatregelen tegen het corona-virus weer aanscherpen.