Aanmelden

Voor we samen kunnen bepalen of je op je plaats zult zijn bij Aventura, willen we eerst kennismaken. Daarom vragen we jou of je aanmelder om eerst een aantal formulieren in te vullen en een recente indicatie en diagnose bij ons aan te leveren. Pas als we alle informatie bij elkaar hebben, dan maken we een eerste afspraak. Dit is het intakegesprek. In dat gesprek wordt je hulpvraag besproken. Zo zorgen we er samen voor dat je op de juiste locatie binnen Aventura kunt wonen.

Wij kunnen niet garanderen dat je per direct geplaatst kunt worden. Dit is afhankelijk van veel factoren. Op dit moment is er een wachtlijst. Hier vind je informatie over de wachttijd.

We hebben geen crisisplekken.

Exclusiecriteria

Wonen of werken op een locatie bij Aventura is niet vrijblijvend. Je vormt samen met andere cliënten een samenleving waarbinnen we de kwaliteit en de algemene veiligheid moeten waarborgen. Daarom verwachten we dat je je houdt aan de huis- en gedragsregels.

Actief gebruik van drugs, lachgas en alcohol is in de basis een reden voor uitsluiting. Je kunt bij Aventura wel actief werken aan het voorkomen van een terugval in samenwerking met VNN of GGZ. Aventura biedt geen behandeling, maar werkt wel samen met behandelaars.

Een andere reden voor uitsluiting is herhaaldelijk vertonen van agressie tegenover mensen of objecten waardoor jijzelf of anderen schade dreigen op te lopen. Wij moeten dan actie nemen om die veiligheid van anderen te waarborgen.

Een laatste reden voor uitsluiting kan het structureel weigeren van begeleiding zijn. We investeren lang in mensen, maar uiteindelijk is wonen bij Aventura wel een samenwerking. Samenwerking komt niet van één kant. Als Aventura stelselmatig niet in gelegenheid wordt gesteld om aan haar zorgplicht te kunnen voldoen, moeten we afscheid van elkaar nemen.

Aanmelden cliënt

Om in aanmerking te komen voor een intakegesprek hebben we het volgende nodig:

  • Ingevuld intakeformulier
  • Ingevuld aanmeldformulier
  • Geldige indicatie voor begeleiding en/of wonen
  • Diagnose (niet ouder dan 2 jaar)


Bij het intakegesprek hebben we een geldig identiteitsbewijs nodig.

Een aanvraag kan niet eerder in behandeling worden genomen, dan dat alle documentatie ingevuld en aangeleverd zijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Daarom ontvangen en verzenden wij persoonlijke gegevens via Zivver.

Vul onderstaand formulier in om aanmeldformulieren aan te vragen

Vul onderstaand formulier in om de aanmeldformulieren aan te vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking.