Voor we kunnen bepalen of je op je plaats zult zijn bij Aventura, willen we je eerst leren kennen. Daarom vragen we jou of je aanmelder om eerst een aantal formulieren in te vullen en een recente indicatie en diagnose bij ons aan te leveren. Pas als we alle informatie bij elkaar hebben, dan maken we een afspraak om elkaar te leren kennen. Daarin wordt onder andere je hulpvraag besproken. Dit doen we om te zorgen dat je uiteindelijk op de juiste locatie binnen Aventura geplaatst kunt worden.

Wij kunnen niet garanderen dat je per direct geplaatst kunt worden. Dit is afhankelijk van veel factoren. Hier vindt u informatie over de wachttijd.

We hebben niet standaard een plek vrij voor crisis-opnames.

Exclusiecriteria

Wonen of werken op een locatie bij Aventura is niet vrijblijvend. Je vormt samen met andere cliënten een samenleving waarbinnen we de kwaliteit en algemene veiligheid moeten waarborgen. Daarom verwachten we dat je je houdt aan de huis- en gedragsregels.

Daarnaast is actief gebruik van harddrugs en/of alcohol reden voor uitsluiting. Je kunt bij Aventura wel actief werken aan het voorkomen van een terugval na behandeling bij VNN of GGZ. Heb je meer zorg nodig op dat vlak dan is Aventura niet de plek voor jou.

Een andere reden voor uitsluiting is herhaaldelijk vertonen van agressie tegenover mensen of objecten waardoor jijzelf of anderen schade dreigen op te lopen. Wij moeten dan actie nemen om die veiligheid van anderen te waarborgen.

Een laatste reden voor uitsluiting kan het structureel weigeren van begeleiding zijn. We investeren lang in mensen, maar uiteindelijk is wonen bij Aventura wel een samenwerking en die kan niet van één kant komen. Als Aventura stelselmatig niet in gelegenheid wordt gesteld om aan haar zorgplicht te kunnen voldoen, moeten we afscheid van elkaar nemen.

Aanmelden cliënt

Om in aanmerking te komen voor een intakegesprek hebben we het volgende nodig:

  • Ingevuld intakeformulier
  • Ingevuld aanmeldformulier
  • Geldige indicatie voor begeleiding en/of wonen
  • Diagnose (niet ouder dan 2 jaar)

Voor het intakegesprek hebben we ook een geldig identiteitsbewijs nodig.

Een aanvraag kan niet eerder in behandeling worden genomen, dan dat alle documentatie ingevuld en aangeleverd is.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Daarom ontvangen en verzenden wij persoonlijke gegevens via Zivver.

Vul onderstaand formulier in om aanmeldformulieren aan te vragen

Vul onderstaand formulier in om de aanmeldformulieren aan te vragen. U mag ons natuurlijk ook bellen op 0512-547099.

Hartelijk dank voor uw medewerking.