Aventura biedt je een haalbaar perspectief als je een verstandelijke en/of psychiatrische beperking hebt. Daarbij richten wij ons op behouden en bevorderen van je zelfredzaamheid. Zo kun je die zo essentiële volwaardige plaats in de samenleving zo zelfstandig mogelijk innemen.

Om dit te bereiken stellen we je persoonlijke mogelijkheden en behoeften centraal en stemmen continu met jou en de jou omringende instanties af. Niet voor niets is onze slogan Wij zorgen, Geen zorgen. We voldoen aan de eisen van kwaliteit en efficiëntie en zorgen dat het resultaat van onze hulp zichtbaar en meetbaar is.

Lees meer

Aanmelden

Over Aventura

Locaties