Aventura is een relatief kleine platte organisatie. Je hebt ongeveer 45 collega’s. Samen met hen kan je werken bij de backoffice of als begeleider, persoonlijk begeleider of coördinerend persoonlijk begeleider.

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Stageplaatsen

Aventura is een relatief kleine platte organisatie. Als je bij ons stage loopt dan word je begeleid door een collega.

Periodiek hebben wij stageplaatsen beschikbaar. Deze wordt aangegeven op Stagemarkt.nl. Daar vind je ook de eisen die we stellen en de manier waarop je kunt solliciteren op een stageplaats.

Zorggroep Aventura is een erkend leerbedrijf.

erkend leerbedrijf

Leren en ontwikkelen

De uitgangspunten voor leren en ontwikkelen binnen Aventura zijn:

  • Deskundig zijn én blijven
  • Talentontwikkeling van medewerkers (niet alleen individueel maar ook zodat de rest van de organisatie)
  • Motivatie. Het is duidelijk waarom er geleerd wordt; met welke bedoeling.
  • Positief leerklimaat. Er is ruimte om uit te proberen en te oefenen. Er wordt van fouten geleerd.

We zorgen dat je door online en onsite trainingen op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. We vinden intervisie en teamontwikkeling belangrijk, maar vinden een persoonlijke drive om te blijven leren en ontwikkelen belangrijk.

Personeelsvereniging

Voor medewerkers van Aventura is er een personeelsvereniging. Deelname aan deze vereniging is op vrijwillige basis en kost €7,50 (dit wordt automatisch op het salaris ingehouden). Twee maal per jaar worden er activiteiten georganiseerd voor de leden. Wil je lid worden van de personeelsvereniging dan kun je je aanmelden bij de backoffice.