In het kader van de transparantie over de kwaliteit van begeleiding vindt u hieronder een aantal links.

Zorggroep Aventura is sinds 2015 HKZ-gecertificeerd.

In september 2019 is Aventura bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hier vindt u het inspectierapport.

In oktober 2019 is Aventura gecontroleerd door het CIBG in het kader van de Wet Normering Topinkomens. Hierbij was geen aanleiding tot het doen van nader onderzoek naar de naleving van de WNT-bezoldigingsnormen.