In het kader van de transparantie over de kwaliteit van begeleiding vindt u hieronder een aantal links.

Transparantie over 2020

Het ONS-project werd in de eerste week van januari middels een dossiercontrole met goed gevolg afgerond. De interne Aventura-norm van 80% werd meer dan behaald (92%).

Op 17 maart heeft Aventura, in het kader van de maatregelen tegen Corona, de dagbestedingen gesloten en verder alle adviezen van het RIVM doorgevoerd.

In maart 2020 ontvingen wij het rapport van het cliënttevredenheidsonderzoek dat wij elke drie jaar uitvoeren. We zijn trots op een goede score.

Op 9 april 2020 werd de goede zorg die wij bieden voor het derde jaar op rij bevestigd middels een HKZ-audit volgens de norm Gehandicaptenzorg waaruit geen onvolkomenheden naar voren kwamen. Bekijk het certificaat hier.

Na diverse onafhankelijke onderzoeken naar de kwaliteit van zorg en rechtmatige besteding van zorggelden waaruit bleek dat Aventura haar zorg volledig op orde heeft, hebben we op 5 november een persbericht uitgestuurd. Wij sluiten dit traject bij deze af.

Transparantie over 2019

Aventura is aangesloten bij het ECKG voor het behandelen van klachten. Hier vindt u het jaarverslag over 2019.

In september 2019 is, naar aanleiding van aandacht van de media, Aventura bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hier vindt u het inspectierapport.

In oktober 2019 is Aventura gecontroleerd door het CIBG in het kader van de Wet Normering Topinkomens. Hierbij was geen aanleiding tot het doen van nader onderzoek naar de naleving van de WNT-bezoldigingsnormen.

In het vierde kwartaal voerden we de prospectieve risico-analyse uit, alsmede de stakeholders, SWOT en context-analyse uit. Deze vormden o.a. input voor een nieuw meerjarenplan 2020-2022.

In het tweede kwartaal is het implementatietraject voor Nedap ONS ingezet. Alle cliëntendossiers werden in twee kwartalen omgezet naar deze elektronische omgeving.

Dit jaar werd twee maal een zgn. managementreview uitgevoerd. In deze evaluatie concludeerde de directie (met vaststelling van een aantal verbetervoorstellen) dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldeed aan de verwachting.

In mei 2019 werd de HKZ-audit uitgevoerd. Er werden geen onvolkomenheden vastgesteld. Bekijk het certificaat hier.

Transparantie over 2018

Het eind 2017 uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek resulteerde in zeer tevreden medewerkers. Het certificaat Top Werkgever van Monitorgroep vindt u hier.

In juni 2018 werd Zorggroep Aventura gehercertificeerd volgens de HKZ-norm Gehandicaptenzorg. Bekijk het certificaat hier.

Eind mei rondden we de werkzaamheden voor de invoering van de AVG af. Hier vindt u de privacyverklaring en de disclaimer.

Eén van de belangrijkste onderwerpen uit het meerjarenplan was om een functiedifferentiatie door te voeren. Dit traject werd in het tweede jaar doorgevoerd. Aan het einde van 2018 waren alle medewerkers ingedeeld in een nieuwe functie.

Dit jaar werd twee maal een zgn. managementreview uitgevoerd. In deze evaluatie concludeerde de directie (met vaststelling van een aantal verbetervoorstellen) dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldeed aan de verwachting.

In mei 2018 werd de HKZ-audit uitgevoerd. Er werden geen onvolkomenheden vastgesteld.

Transparantie over 2017

Het HKZ-certificaat werd ook in 2017 onveranderd voortgezet. Bekijk het certificaat hier.

In het vierde kwartaal voerden we de prospectieve risico-analyse uit, alsmede de stakeholders, SWOT en context-analyse uit. Deze vormden o.a. input voor een nieuw meerjarenplan.

Dit jaar werd twee maal een zgn. managementreview uitgevoerd. In deze evaluatie concludeerde de directie (met vaststelling van een aantal verbetervoorstellen) dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldeed aan de verwachting.

In het voorjaar werd de HKZ-audit uitgevoerd. Er waren twee kleine onvolkomenheden.

Transparantie over 2016

Het HKZ-certificaat werd in 2016 onveranderd voortgezet. Bekijk het certificaat hier.

Dit jaar werd twee maal een zgn. managementreview uitgevoerd. In deze evaluatie concludeerde de directie (met vaststelling van een aantal verbetervoorstellen) dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldeed aan de verwachting.

Transparantie over 2015

Op 2 juni 2015 heeft Zorggroep Aventura de initiële certificering HKZ-gecertificeerd.

Dit jaar werd twee maal een zgn. managementreview uitgevoerd. In deze evaluatie concludeerde de directie (met vaststelling van een aantal verbetervoorstellen) dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldeed aan de verwachting.