Thuis Plus is een vorm van zorg die je kunt krijgen als je zelfstandig wilt (blijven) wonen maar daar wel ondersteuning bij nodig hebt. Een dergelijke indicatie krijg je vaak als je psychische problemen of verslavingen hebt en het moeilijk is om voor jezelf en het huishouden te zorgen.

Deze vorm van ondersteuning is uitgebreider dan ambulante zorg. Je huurt een woning bij Aventura en onze begeleiders komen meerdere keren per dag of per week bij je langs om je te helpen bij ThuisPlus is er meer ondersteuning aan huis dan bij gewone thuisbegeleiding. Je huurt zelf een woning en begeleiders komen meerdere keren per week, of zelfs per dag, bij je thuis langs. Ook buiten deze afspraken kun je terugvallen op begeleiding. We helpen je met:

  • geldzaken en administratie
  • goede dagindeling en zorgen voor jezelf
  • huishouden, schoonmaken en boodschappen
  • onderhouden van contacten met familie, vrienden, kennissen, mensen in de buurt
  • contacten met andere hulpverleners en instanties
  • vinden van werk/dagbesteding

Lees meer

Heb je vragen over ambulante begeleiding door Aventura, neem dan contact op met ons. Je kunt ons bellen op 0512-547099.