Privacyverklaring

Op een zorgvuldige manier omgaan met persoonsgegevens is heel belangrijk voor Zorggroep Aventura. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en verwerken en beveiligen deze gegevens op een zorgvuldige manier waarbij we ons houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik cookies

Op deze website worden gegevens geregistreerd om te ontdekken welke pagina’s het meeste worden bezocht, welke pagina’s goede of minder goede informatie bevatten en welke pagina’s foutmeldingen geven. Met deze gegevens kunnen we de website verbeteren en aanpassen op de wensen van gebruikers. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen.

Google Analytics

Eén van de cookies die wordt geplaatst is een van Google Analytics, die voor ons rapportages maakt over hoe gebruikers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden gegevens voor Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Gebruik van Google Analytics uitschakelen U kunt het gebruik van Google Analytics uitschakelen door op de link Google Analytics uitschakelen te klikken. Wanneer u op deze link klikt, wordt er een speciale ‘opt-out’ Cookie aangemaakt om te verhinderen dat uw gegevens nog langer worden gebruikt.

Uw rechten

Als cliënt (of aangesteld vertegenwoordiger van een cliënt) hebt u het recht om uw dossier in te zien, een verzoek tot wijziging, vernietiging of dataportabiliteit te doen. Hiertoe kunt u een verzoek indienen via de directie. Dit verzoek kan schriftelijk of per email via info@zorggroepaventura.nl worden ingediend. Aventura reageert binnen 4 weken met een besluit op uw verzoek. Als een verzoek niet opgevolgd is, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Aventura of daarna een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de hand van een verzoek kan Aventura aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. Inzage van een dossier gebeurt na legitimatie, eventueel in aanwezigheid van een wettelijk vertegenwoordiger, op het hoofdkantoor van Aventura in aanwezigheid van een gegevensbeheerder.

Nieuwe ontwikkelingen

Zorggroep Aventura behoudt zich het recht om de tekst van dit privacy statement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt. Een uitgebreidere versie kunt u opvragen via de directie: info@zorggroepaventura.nl

Meer informatie

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) leest u op de website van de Rijksoverheid.