Een klacht is welkom!

Bij Aventura verlenen we zorg met de grootst mogelijke zorg. We behandelen anderen met de tact en respect die ieder mens verdient. Ons team van specialisten en professionals streeft naar perfectie. Soms lopen dingen echter anders dan gepland. Er kan zich een situatie voordoen die we niet hadden voorzien of niet in eigen hand hadden. Zodoende zou er bij u een klacht kunnen ontstaan. Het klinkt cliché, maar ook wij zien een klacht als een mogelijkheid om beter te worden in wat wij doen en om bepaalde zaken in het vervolg anders aan te pakken. Daarom horen we het graag als u een op- of aanmerking heeft.

Een klacht indienen, hoe gaat dat?

Of u nu cliënt bent of collega, familie of omwonende: iedereen kan bij ons een klacht indienen. Wij vinden het belangrijk om klachten allereerst in een onderling gesprek te bespreken, maar mocht u het gevoel hebben dat er onvoldoende oog is voor uw klacht, dan kunt u een officiële klachtenprocedure starten. Om dit op een zo onafhankelijk mogelijke manier te doen heeft Zorggroep Aventura dit uitbesteed aan een externe klachtencommissie.

Eerste klachtencontact

Zorggroep Aventura De Hemmen 93 9206 AG Drachten Tel:  0512 54 70 99 E-mail: info@zorggroepaventura.nl

Externe klachtencommissie

U kunt uw klacht op drie manieren indienen: Online via het klachtenformulier van het ECKG Rechtstreeks via e-mail Per post naar ECKG, Lombokstraat 20, 2022 JB Haarlem