Clientenraad

Om communicatie met medewerkers en directie zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken, nemen enkele enthousiaste cliënten zitting in onze cliëntenraad. Minimaal vier keer per jaar komen ze bij elkaar om over allerlei onderwerpen te praten die met de cliënten van Zorggroep Aventura te maken hebben. Op een laagdrempelige manier kan de raad de uitkomsten hiervan ter sprake brengen bij de leidinggevenden.

Andersom werkt het ook: de directie kan op snelle en handige wijze nieuwtjes, wijzigingen en plannen onder de aandacht brengen van de cliëntenraad. Zodoende komt deze informatie vlot bij alle cliënten terecht. Doordat deze cliëntenraad in het leven is geroepen, wil Zorggroep Aventura duidelijk laten zien dat zij haar cliënten serieus neemt en hen wil betrekken bij de organisatie.