Over Zorggroep Aventura

overons1In april 2014 is Zorggroep Aventura ontstaan vanuit de Stichting Aventura die in 2011 is opgericht. Aventura heeft als doel om mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking een haalbaar perspectief in het leven te bieden. We vinden daarbij de zelfredzaamheid van onze cliënten erg belangrijk. We streven er dan ook naar om dat aspect te behouden en te bevorderen. Aventura vindt dat mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving. Zij moeten daaraan zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen. Om dit te bereiken, stemmen we onze hulpverlening af op de persoonlijke mogelijkheden van elke individuele cliënt. Het wordt vaak als prettig ervaren dat onze zorg en begeleiding tot stand komt in samenspraak met de cliënt zelf. Zorggroep Aventura voldoet aan de eisen van kwaliteit en efficiëntie. Het resultaat van onze hulp is zichtbaar en meetbaar.