Zorggroep Aventura nieuws

Audit HKZ

25 april 2019 heeft er een externe HKZ audit plaatsgevonden binnen Zorggroep Aventura. Daar zijn wij zonder onvolkomenheden door heen gekomen. De audit had betrekking op de volgende onderdelen:
  • dossiercontrole
  • beleid en organisatie
  • beleid en kwalitiesmanagementssysteem
  • procesbeschrijvingen
  • prospectieve risico-inventarisatie
  • kwaliteitssysteem
  • beheersing van registraties
  • zorg en ondersteuningsplan en afspraken
  • afstemming tussen vraag en zorg en ondersteuningsaanbod
  • meten en evalueren van zorg

Aventura is HKZ gecertificeerd

Na een intensief traject is Aventura HKZ gecertificeerd. HKZ betekent Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met het HKZ-Keurmerk kunnen organisaties laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten en professionals.