Kwaliteit en veiligheid is voor ons een belangrijk onderwerp. Binnen Aventura ondersteunen wij onze cliënten op professionele en deskundige manier. Dit willen we doen in een veilige omgeving waarin we allemaal kunnen leren en ontwikkelen. Daarbij staat de kwaliteit van zorg en de veiligheid centraal.

De kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening begint bij de individuele professionaliteit van alle betrokken professionals. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een zorgvuldige beoordeling van de individuele situatie van een cliënt en vakkundig handelen.

Risico’s

Daarbij hoort voortdurende aandacht voor het welbevinden van de cliënt in lichamelijk, sociaal en mentaal opzicht, in de omgeving waar het dagelijks leven zich afspeelt en adequaat omgaan met de risico’s die de cliënten op elk van die terreinen lopen. Risico’s kunnen echter nooit helemaal vermeden worden. Daarom nemen we samen met de cliënt de verantwoordelijkheid voor weloverwogen risico’s. Afspraken maken en nakomen is hierin essentieel. De directie is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en de daarbij behorende taken.

Als het mis gaat

Ondanks goede afspraken kan er toch iets mis gaan. Daarom registreren we incidenten en klachten en analyseren die periodiek. Dit doen we niet om een schuldige te bepalen, maar om te kijken wat wij kunnen veranderen in onze processen zodat het de volgende keer goed kan gaan. Wij doen onderzoek naar ernstige incidenten en calamiteiten om hier van te leren. De bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verbeteracties.

Kwaliteitshandboek

Binnen de organisatie hebben we alle afspraken vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Dit ondersteunt de medewerkers in hun dagelijks handelen. Denk hierbij aan het medicatiebeleid, het melden van incidenten of de afspraken voor personeel.

Toetsing

Sinds 2015 wordt Aventura elk jaar aan de hand van de HKZ-norm Gehandicaptenzorg getoetst. Eventuele onvolkomenheden worden direct opgepakt. De afgelopen drie jaar konden er naar aanleiding van deze toetsing geen onvolkomenheden worden vastgesteld. Dit is uniek en daarom stellen wij op basis hiervan vast dat Aventura goede zorg en begeleiding levert.