Bij Aventura verlenen we zorg met de grootst mogelijke zorg. We behandelen anderen met de tact en respect die ieder mens verdient. We streven naar de beste zorg, maar soms lopen dingen echter anders dan gepland. Er kan zich een situatie voordoen die we niet hadden voorzien of niet in eigen hand hadden. Zodoende zou er een klacht kunnen ontstaan. Die klacht horen we graag omdat wij deze zien als een mogelijkheid om beter te worden in wat wij doen en om bepaalde zaken in het vervolg anders aan te pakken.

Een klacht indienen, hoe gaat dat?

Of je nu cliënt bent of collega, familie of omwonende: iedereen kan bij ons een klacht indienen. Wij vinden het belangrijk om klachten allereerst in een onderling gesprek te bespreken, maar mocht je het gevoel hebben dat er onvoldoende oog is voor je klacht, dan kun je een officiële klachtenprocedure starten. Om dit op een zo onafhankelijk mogelijke manier te doen heeft Zorggroep Aventura dit uitbesteed aan een externe klachtencommissie.

Eerste klachtencontact

Je schriftelijke klacht kun je sturen naar Zorggroep Aventura De Hemmen 93 9206 AG Drachten of sturen via email naar info@zorggroepaventura.nl

Externe klachtencommissie

Kom je er in contact met Aventura niet uit, dan kun je ook nog je klacht bij de externe klachtencomissie neerleggen. Dit kan op drie manieren: